BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ – IV edició

1. PRESENTACIÓ

 

KauTic40 és un programa d’incubació per a projectes emprenedors en l’àmbit de les TIC, que fomenta i impulsa l’activitat empresarial mitjançant la combinació de formació especialista, un pla d’acompanyament d’experts del sector i allotjament.

La iniciativa descrita s’impulsa en l’àmbit geogràfic de la ciutat de Terrassa, a les instal·lacions del que configuren el conjunt del Parc Científic i Tecnològic Orbital.40, i és liderada per l’Ajuntament de Terrassa, concretament pel Servei d’Innovació i Universitats i el Leitat.

 

2. OBJECTIUS GENERALS

 

Acompanyar als beneficiaris del programa en l’etapa de maduració del seu projecte empresarial, de facilitar la seva arribada al mercat en òptimes condicions de competitivitat.

 

3. OBJECTIUS ESPECÍFICS

 

 • Dotar als participants del projecte de les habilitats i capacitats necessàries per a crear i/o consolidar els seus projectes empresarials.
 • Facilitar als participants d’eines aplicables al dia a dia de la seva empresa.
 • Generar espais de networking que permetin la generació de relacions sinèrgiques amb el teixit empresarial en el qual estan immersos.
 • Posicionar a KauTic40 i als projectes que s’hi vinculen com un referent en emprenedoria i innovació en el sector de les TIC.

 

4. DESTINATARIS

 

Dirigit a persones emprenedores o empresàries del sector de les TIC que es trobin en fase de maduració de la seva idea de negoci o en el seu primer any com empresa creada. Es donarà preferència a projectes en fase beta.

 1. Participants: Podran participar en la Convocatòria totes les persones físiques que presentin un projecte emprenedor o empresa en l’àmbit de les TIC. No es podran presentar les persones menors de 18 anys.
 2. Limitacions: si la proposta de negoci a presentar és una empresa: (a) no podrà tenir una antiguitat superior a un any (des de la seva constitució) (b) ni haver facturat més de 30.000 € en l’exercici en el darrer exercici.
 3. KauTic40 admet la participació tant de forma individual com per equip (màxim dues persones per projecte. S’entendrà per “equip” als promotors de la idea o projecte o els socis en cas d’empresa creada.
 4. Cada candidat (sigui de forma individual o per equip) només podrà presentar una proposta per Convocatòria.
 5. No s’admetrà la participació d’una persona o equip que hagi pres part del programa anteriorment, encara que presenti una proposta de negoci diferent.

 

5. EL PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT

 

El programa d’incubació, durant 9 mesos, ofereix al participant un entorn de capacitació bàsica i acompanyament personalitzat, adaptat a les necessitats del seu projecte.

Per complementar les habilitats professionals, amb l’objectiu de reduir els riscos que tot procés emprenedor té, i per tal d’alternar la formació tradicional, es proposa una metodologia pròpia, basada en un model de Creació i Gestió Empresarial Contrastat, que combina quatre etapes:

Pre-Incubació

Conèixer les necessitats del projecte i dissenyar el pla d’accions a executar, durant els següents mesos amb l’ajuda d’un assessor.

Incubació I

Analitzar la viabilitat del projecte mitjançant tècniques per definir, enfocar i determinar el model de negoci, i elaborar el pla de negoci.

Incubació II

Facilitar i guiar als projectes en el seu procés d’implantació, operació i desenvolupament, en el cas que estiguin prou madurs per fer front a aquest procés.

Post-Incubació

Suport i seguiment a l’emprenedor amb la finalitat de cercar l’espai del seu projecte en el mercat.

 

6. PROCÉS DE SELECCIÓ

 

Inscripció

El període d’inscripcions es portarà a terme des del 13 de febrer de 2017 al 29 de març. Cada candidat haurà d’enviar la seva proposta i registrar-se a través del Formulari de participació en la website de KauTic40: www.kautic40.com

La participació del sol·licitant en la Convocatòria KauTic40 2017 i, per tant, l’acceptació d’aquestes bases, s’efectuarà des del moment que el sol·licitant hagi enviat el formulari d’inscripció.

Selecció

La selecció es realitzarà per part d’un comitè d’avaluació integrat per experts de Kautic40 que pre–seleccionaran un màxim de 15-20 propostes que seran els que hauran obtingut la millor puntuació en la valoració dels següents criteris:

Respecte al projecte:

 • Criteris de creativitat i innovació: Avenç en el desenvolupament de les TIC.
 • Oportunitat de negoci: Grau de diferenciació del model de negoci respecte a la competència actual.
 • Coneixement i posicionament al mercat: Impacte econòmic i social del projecte
 •  

  Respecte a l’equip emprenedor:

 • Perfil emprenedor: tenir competències i capacitats clares per tirar endavant el projecte.
 • Trajectòria del/s candidat/s: Professional i acadèmica
 • Coneixement de l’àmbit del projecte
 •  

  KauTic40 es reserva el dret de realitzar entrevistes amb els projectes preseleccionats, per tal de seleccionar un màxim de 10 projectes TIC i/ o empreses de nova creació que formaran part del programa d’Incubació.

  De totes les propostes presentades només es seleccionaran 10 que passaran a formar part del Programa d’Incubació de KauTic40, durant 9 mesos compresos des del 3 d’abril del 2017 fins al 22 de desembre de 2017.

  El dia 31 de març, KauTic40, publicarà la llista dels projectes seleccionats a la pàgina web: www.kautic40.com i es posarà en contacte amb els seleccionats, per tal de donar-los la notícia a través de les vies de contacte indicades en el formulari d’inscripció (correu electrònic o telèfon).

  Inici

  Inici i posada en marxa del programa: des del 3 d’abril 2017 fins al 22 de desembre del 2017.

  Inici i execució del programa. KauTic40, organitzarà un acte de benvinguda per a rebre a tots els seleccionats i, explicar-los en detall en què consistirà el programa i els serveis disponibles.

   

  7. IMPORT DEL PROGRAMA

   

  El programa tindrà una durada de 9 mesos i no suposarà cap cost per als participants, ja que està totalment subvencionat.

   

  8. INFORMACIÓ ADDICIONAL

   

  Per a més informació podeu consultar la website www.kautic40.com o bé, contactar-nos a info@kautic40.com

   

  9. COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ

   

  És de caràcter obligatori que, com a mínim, un dels membres de l’equip es dediqui a temps complert al projecte o empresa durant el termini d’incubació del programa i, s’instal·li a l’espai de treball de KauTic40.

  KauTic40, en funció de l’espai disponible i les necessitats que puguin sorgir, es reserva el dret de limitar i/o ampliar el nombre de persones que per equip podran fer ús de les seves instal·lacions.

  Dins de les condicions de participació, que hauran d’acceptar els projectes seleccionats abans de considerar-se acceptats en el programa, s’inclou el compromís de participació en les activitats tant individuals com grupals convocades.

  La reiterada absència o falta d’interès, per part dels participants, a les activitats podran comportar la retirada de condició com a participant.

   

  10. TRACTAMENT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

   

  D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de   Dades de Caràcter Personal, KauTic40, es compromet al compliment de la seva obligació de confidencialitat respecte a les dades, documentació subministrada per part del/s sol·licitant/s.

  El sol·licitant autoritza que les dades obtingudes a partir de la seva participació en la Convocatòria, s’incorporin en un únic fitxer de titularitat de Kautic40 per a la realització del procés d’inscripció, participació, anàlisis de les propostes i el procés d’incubació.

  La informació rebuda, serà tractada i guardada amb la deguda confidencialitat, aplicant-se les mesures de seguretat Informàtica establertes en la normativa aplicable per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

  Les dades de caràcter personal i els detalls del projecte seran cedits als tutors, comitè avaluador i experts professionals amb les finalitats derivades del Programa i el seu desenvolupament.

  Els sol·licitants autoritzen i accepten els tractaments i cessions necessàries per a les citades finalitats.

  Drets d’imatge:

  La persona participant autoritza a difondre qualsevol material videogràfic i fotogràfic, amb les seves imatges, en diferents mitjans de comunicació de l’Organitzador tals com: revistes, pàgina/es web, fullets, memòria, xarxes socials, newsletter, etc. amb la finalitat de divulgar la realització de l’esdeveniment. El consentiment per al tractament de la imatge podrà ser revocat en qualsevol moment, cessant en el tractament en un termini màxim de deu dies.
  Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita dirigida l’Organitzador, amb còpia de DNI i amb la referència Drets ARCO, a la direcció del Responsable a c / Raval de Montserrat, 14, 08221 Terrassa, Barcelona.

   

  11.   ACCEPTACIÓ DE LES BASES

   

  La participació en el Programa d’Incubació suposa l’acceptació de les presents bases.

  Uso de cookies

  Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

  Aviso de cookies
  Ir a la barra de herramientas